การตรวจเยี่ยมและรายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

การตรวจเยี่ยมและรายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดย พล.อ.ดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี

31 ตุลาคม 2561

 

You May Also Like

anal sex porn deutsche porno