ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.เพ็ญพร ทองคำสุก ผู้ช่วยอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.เพ็ญพร ทองคำสุก ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายติดตามประเมินผลและการประกันคุณภาพการศึกษา ได้รับรางวัล “ข้าราชการดีเด่นแห่งชาติ” ประจำปีพุทธศักราชปี 2564 สาขาข้าราชการการศึกษาตัวอย่างดีเด่น โดยมี พลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์ อดีตองคมนตรีในรัชกาลที่ 9 เป็นผู้มอบรางวัล ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 (ททบ.5) เมื่อวันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564 จัดโดย มูลนิธิสร้างสรรค์สังคมไทย

 

You May Also Like

anal sex porn deutsche porno