งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทำการถอดทีวีที่ชำรุด​ ประจำห้องเรียน​ 443, 352, 353

งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้ทำบันทึกขอความอนุเคราะห์​ให้กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม​ ทำการถอดทีวีที่ชำรุด​ ประจำห้องเรียน​ 443, 352, 353 จำนวน​ 4 เครื่อง​ ทั้งนี้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร​ ขอขอบพระคุณ​พี่่ๆ เจ้าหน้าที่​ กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม​ มา​ ณ​ ที่นี่ด้วยครับ
20 กรกฏาคม 2563

You May Also Like

anal sex porn deutsche porno