รัฐสภาไทย ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ ๔๐ ระหว่างวันอาทิตย์ที่ ๒๕ – วันศุกร์ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ

You May Also Like

anal sex porn deutsche porno