โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาในการเขียนหนังสือราชการ

กองบริหารงานบุคคล ขอเชิญชวนบุคลากรสายสนับสนุนทุกหน่วยงาน ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาในการเขียนหนังสือราชการ
—-
วันศุกร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ.2564
เวลา 08.00 – 16.30 น.

 

You May Also Like

anal sex porn deutsche porno