รัฐสภาไทย ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ ๔๐ ระหว่างวันอาทิตย์ที่ ๒๕ – วันศุกร์ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ

Read more

งานบริหารงานทั่วไป กองกลาง ร่วมกับ เจ้าหน้าที่กองนโยบายและแผน ปฏิบัติงานจัดสถานที่และรับลงทะเบียน การเลือกกรรมการบริหารงานบุคคล

งานบริหารงานทั่วไป กองกล

Read more
anal sex porn deutsche porno