การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี ครั้วที่ 1/2565

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี ครั้วที่ 1/2565
โดยได้รับเกียรติจาก 1. ผศ.นิพนธ์ เฮงสมบูรณ์ 2.คุณกันณิกา ธนพิพัฒน์ 3.คุณอาทร ทองสวัสดิ์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในครั้งนี้ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองทั้ง5กองภายในสำนักงานอธิการบบดี เข้าร่วมประชุม
7 กันยายน 2565
@ห้องประชุม เอ.ซี. คาร์เตอร์ อาคาร 6 ชั้น 5

You May Also Like

anal sex porn deutsche porno