การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 2/2566

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 2/2566

นส.วรรณดี อัศวศิลปกุล ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีเป็นประธานการประชุม โดยมี ผศ.นิพนธ์ เฮงสมบูรณ์ , คุณอาทร ทองสวัสดิ์ , คุณกันณิกา ธนพิพัฒน์ ให้เกียรติเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

15 กันยายน 2566

09.00 – 12.00 น.

@ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) อาคาร 6 ชั้น 14