การประชุมบุคลากรกองกลาง ครั้งที่ 1/2567

การประชุมบุคลากรกองกลาง ครั้งที่ 1/2567

24 มกราคม 2567 – 15.00 น.

@ ห้องประชุม ชั้น 13 อาคาร 6