การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน “คืนสู่เหย้าศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา”

งานโทคโนโลยีฯ กองกลาง ปฏิบัติงานสนับสนุน ควบคุม อุปกรณ์สื่อโสตสำหรับการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน “คืนสู่เหย้าศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” (สานสายใย รวมใจลูกสุริยะ) ครั้งที่ 4/2565
14 พฤศจิกายน 2565
อาคาร 6 ชั้น 15