กิจกรรมดูแลสุขภาพ โดยใช้วัดค่าดัชนีมวลการ (BMI )

ขอเชิญชวน บุคลากร มบส. เข้าร่วมกิจกรรมดูแลสุขภาพ โดยใช้วัดค่าดัชนีมวลการ (BMI )
—-
สมัครออนไลน์ได้ที่ : https://link.bsru.ac.th/ij0
และวัดค่าน้ำหนัก (ก่อนโครงการฯ)
ตั้งแต่วันที่ 1 – 4 พฤศจิกายน 2565
.
วัดค่าน้ำหนัก (หลังโครงการฯ)
วันที่ 13 – 16 ธันวาคม 2565
เวลา 09.00 – 16.00 น.
ณ อาคาร 6 ชั้น 6
—-
ประกาศผลผู้ที่ได้รับรางวัลในช่วงก่อนวันปีใหม่ และรับรางวัลในกิจกรรมวันปีใหม่
.
ติดต่อสอบถาม คุณมณ งานเลขานุการ สำนักงานอธิการบดี โทร : 02-473-7000 ต่อ 1002