กิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้อุปกรณ์ส่งเสริมการขายออนไลน์

งานเทคโนฯ กองกลาง​ ปฏิบัติงานสนับสนุน ควบคุมดูแลอุปกรณ์สื่อโสต

กิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้อุปกรณ์ส่งเสริมการขายออนไลน์และการทำสื่อประชาสัมพันธ์ ภายใต้โครงการย่อยออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นยกกำลังสอง ประจำปี พ.ศ. 2566

5 ก.ย. 2566 / 08.30-16.30 น.

อาคาร 6 ชั้น 15