กิจกรรม นักศึกษาจีน

งานโทคโนโลยีฯ กองกลาง ปฏิบัติงานสนับสนุน ควบคุม อุปกรณ์สื่อโสตสำหรับกิจกรรม นักศึกษาจีน
15 พฤศจิกายน 2565
อาคาร 11 ชั้น 2