ขอเชิญชวนบริจาคเงินสนับสนุนการศึกษา เพื่อสมทบทุนการศึกษาผ่านระบบ E-Donation

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญชวนบริจาคเงินสนับสนุนการศึกษา เพื่อสมทบทุนการศึกษาผ่านระบบ E-Donation โดยสามารถลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า เพียงทำรายการผ่าน Mobile Banking และสแกน QR Code จากนั้นกดยอมรับและใช้สิทธิลดหย่อน