ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ บัวทอง ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ บัวทอง ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2567