งานสวัสดิการ กองกลาง ปฏิบัติหน้าที่ในการซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2565

งานสวัสดิการ กองกลาง ปฏิบัติหน้าที่ดูแลด้านอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับทุกส่วนงานใมหาวิทยาลัย ในการซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2565
30 สิงหาคม 2565

You May Also Like

anal sex porn deutsche porno