งานเกษียณ​ ผู้บริหาร​การศึกษา​ เขตการศึกษาคลองสาน

งานเทคโนฯ กองกลาง ปฏิบัติงานติดตั้ง ควบคุม ดูแล อำนวยความสะดวกด้านสื่อโสตในงานเกษียณ​ ผู้บริหาร​การศึกษา​ เขตการศึกษาคลองสาน
16 กันยายน 2565
@ อาคาร 1 ชั้น 4