งานเกษียณ ธนาคารออมสิน​ ภาค3​

งานเทคโนฯ กองกลาง ปฏฺบัติหน้าที่สนับสนุนติดตั้ง พร้อมทั้งควบคุมดูแลอำนวยความสะดวกอุปกรณ์สื่อโสต

ในงานเกษียณ ธนาคารออมสิน​ ภาค3​

9 กันยายน 2566

หอประชุมอาคาร 1 ชั้น 4