งานเทคโนฯ กองกลาง ปฏิบัติงานเปลี่ยนจอสำหรับฉายโปรเจคเตอร์ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน

งานเทคโนฯ กองกลาง ปฏิบัติงานเปลี่ยนจอสำหรับฉายโปรเจคเตอร์ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
15 กันยายน 2565
@ อาคาร 3