ดร.วลินเนศวร์ ธีรการุณวงศ์ รักษาการผู้อำนวยการกองกลาง เข้าร่วมโครงการ การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร

ดร.วลินเนศวร์ ธีรการุณวงศ์ รักษาการผู้อำนวยการกองกลาง เข้าร่วมโครงการ การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2565-2568 ซึ่งจัดโดย กองบริหารงานบุคคล
11-12 มีนาคม 2565
@ ไอธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา เพชรบุรี

You May Also Like

anal sex porn deutsche porno