บุคลากรกองกลาง ร่วมสักการะอนุสาวรีย์สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์

ดร.วลินเนศวร์ ธีรการุณวงศ์ รักษาการผู้อำนวยกองกลาง พร้อมด้วยบุคลากรกองกลาง ร่วมสักการะอนุสาวรีย์สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ เนื่องในปีใหม่ไทย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน

9 มกราคม 2567