ประกาศรับสมัคร นักกีฬาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประกาศรับสมัคร นักกีฬาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เข่าร่วมแข่งขันกีฬา มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39
วันที่ 25 พ.ค. – 3 มิ.ย. 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ประเภทชนิดกีฬา
1. กรีฑา
2. เซปักตะกร้อ
3. เทนนิส
4. แบดมินตัน
5. เทเบิลเทนนิส
6. เปตอง
7. สนุกเกอร์ – บิลเลียด
8. ฟุตซอล
สมัครได้ที่ http://link.bsru.ac.th/spt66
รับสมัคร วันนี้ ถึง วันที่ 23 มี.ค. 2566
รายละเอียดเพิ่มเติม กองกลาง 1100 / สำนักกิจการนักศึกษา 1300