ผศ.ดร. คณกร สว่างเจริญ รักษาการแทนอธิการบดี ให้โอวาทแก่นักกีฬาบุคลากรของมหาวิทยาลัย

ผศ.ดร. คณกร สว่างเจริญ รักษาการแทนอธิการบดี ให้โอวาทแก่นักกีฬาบุคลากรของมหาวิทยาลัย ที่จะไปร่วมแข่งขันกีฬาบุคลการมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 อ่างแก้วเกมส์ ระหว่างวันที่ 31 พ.ค. – 9 มิ.ย. 2567 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยมี อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ เครือหงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดี และ ดร.วลินเนศวร์ ธีรการุณวงศ์ รักษาการผู้อำนวยการกองกลาง พร้อมทีม staff จากกองลาง ดำเนินการจัดประชุม

การประชุมเตรียมความพร้อมนักกีฬาและบุคลากร ที่จะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 40 อ่างแก้วเกมส์

23 พ.ค. 2567