รองศาตราจารย์สายัณ พุทธลา รองอธิการบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งฤทัย เอกธรรมทัศน์ ผู้ช่วยอธิการบดี ได้ร่วมเป็นเกียรติในงานครบรอบ 21 ปี วันสถาปนากรมการท่องเที่ยว

(งานเลขานุการ)

รองศาตราจารย์สายัณ พุทธลา รองอธิการบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งฤทัย เอกธรรมทัศน์ ผู้ช่วยอธิการบดี ได้ร่วมเป็นเกียรติในงานครบรอบ 21 ปี วันสถาปนากรมการท่องเที่ยว

โดยมี คุณจาตุรนต์ ภักดีวานิช อธิบดีกรมการท่องเที่ยว และผู้บริหารให้การต้อนรับ ผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ ที่มาร่วมแสดงความยินดี งานครบรอบ 21 ปี สถาปนากรมการท่องเที่ยว

28 ส.ค. 2566

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 กรมการท่องเที่ยว อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ