รายการเสวนาเพื่อให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ “UniNet Talk”

ด้วยสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา(สบทศ.)
ได้จัดทำรายการเสวนาเพื่อให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ “UniNet Talk” ซึ่งทาง UniNet ได้ทำการเรียนเชิญ ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มาร่วมออกรายการ
ในวันศุกร์ที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.
ท่านสามารถรับชมผ่านเฟซบุ๊ก (Facebook) โดยถ่ายทอดสดในเพจเฟซบุ๊ก UniNet Thailand : https://www.facebook.com/UniNet.Thailand
สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา(สบทศ.) จึงขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการเสวนาดังกล่าวข้างต้น
ทุกวันศุกร์ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. เป็นระยะเวลา ๖ เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๖๖ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๖ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
และร่วมตอบคำถามเพื่อรับของรางวัลจากทาง UniNet และหากทางมหาวิทยาลัยมีความสนใจเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านเทคโนโลยีในรายการสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Email : [email protected] หรือ Tel. 0 2232 4000 : 7003
ติดตามรายการเสวนาเพื่อให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ “UniNet Talk” ได้ทุกวันศุกร์ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.
รับชมผ่านทางเฟซบุ๊ก UniNet.Thailand