อำนวยความสะดวกอุปกรณ์สื่อโสตฯ​ ไมโครโฟนชนิดไร้สาย​ IR อาคารเรียนรวม​ อาคาร2

งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร​ กองกลาง
สำนักงานอธิการบดี อำนวยความสะดวกอุปกรณ์สื่อโสตฯ​ ไมโครโฟนชนิดไร้สาย​ IR อาคารเรียนรวม​ อาคาร2จำนวน​ 14​ ห้อง​เรียน
31 มีนาคม 2565