เทศกาลไหว้พระจันทร์ ประจำปี 2566

งานเทคโนฯ กองกลาง ปฏิบัติหน้าที่สนับสนุน ติดตั้ง พร้อมทั้งควบคุม ดูแล อำนวยความสะดวกอุปกรณ์สื่อโสตใน

กิจกรรมเนื่องในโอกาสเทศกาลไหว้พระจันทร์ ประจำปี 2566

20 กันยายน 2566

13.00-15.00 น.

ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 4