โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้แก่บุคลากร

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกับ โรงพยาบาลบางไผ่ จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้แก่บุคลากร
พฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565
ณ ลานกิจกรรม อาคาร 1 ชั้น 1