คณะผู้บริหาร มบส. นำโดย ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้าง อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ เครือหงษ์ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานจ้างออกแบบ และตัวแทนบริษัท ที-คอน เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด ผู้รับจ้าง เข้าตรวจความคืบหน้างานก่อสร้างสนามกีฬาพร้อมอัฒจันทร์ เพื่อให้เสร็จพร้อมใช้งานในเดือนช่วงเดือนสิงหาคม 2566

โดยวัตถุประสงค์ของสนามกี

Read more