ติดต่อContact


ที่อยู่ติดต่อ

กองกลาง สำนักงานอธีการบดี ตึก 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

1061 ซอย อิสรภาพ 15 ถนน อิสรภาพ แขวง หิรัญรูจี เขตธนบุรี จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10600  


เบอร์ติดต่อ

ผู้อำนวยการกองกลาง 02-473-7000 # 1912  

งานบริหารงานทั่วไป 02-473-7000 # 1100,1108 

งานเลขานุการ ชั้น 5 เลขาอธิการบดี 02-473-7000 #1008 , #1102

งานเลขานุการชั้น 6  หน้าห้องรองฯ อธิการบดี 02-473-7000 #1010 , #1016

งานสวัสดิการ 02-473-7000 #1990


FAX.  02-4666539

 

e-Mail : [email protected]