โครงการรายงานผลคะแนนเลือกตั้ง สส. 2566 (อย่างไม่เป็นทางการ)

โครงการรายงานผลคะแนนเลือกตั้ง สส. 2566 (อย่างไม่เป็นทางการ) โดยความร่วมมือของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กับ สมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (ประเทศไทย) (ADTEB) เปิดรับสมัครนักศึกษาหรือบุคคลกรในพื้นที่สถาบันการศึกษา
—-
ประกอบด้วย
2.1 หัวหน้าเขต เขตละ 1 คน ทำหน้าที่ประสานงานรับสมัครสื่อสารกับอาสาสมัครประจำหน่วยในเขตที่รับผิดชอบ ก่อนวันเลือกตั้งและวันเลือกตั้ง เบี้ยเลี้ยง เขตละ 3,000 บาท พร้อมทั้งประกาศนียบัตร
2.2 ผู้ช่วยหัวหน้าเขต เขตละ 1 คน ทำหน้าที่ช่วยหัวหน้าเขต และทำคะแนนสรุปเข้าระบบในวันเลือกตั้ง ซึ่งเป็นคะแนนสำรอง จาก กกต. หรือแหล่งที่เชื่อถือ เพื่อตรวจสอบผลคะแนนเลือกตั้งในเขตที่รับผิดชอบ เบี้ยเลี้ยง เขตละ 1,500 บาท พร้อมทั้งประกาศนียบัตร
—-
โดยสมัครผ่านลิงก์ Google Form : https://forms.gle/q2Cf4EzWF3KVv2oU9
ภายในวันที่ 27 มีนาคม 2566 นี้
สอบถามเพิ่มเติม : คุณมะลิวรรณ โทร. 087-034-2891