งานวันคล้ายวันพิราลัย 2566

กองกลาง ปฏิบัติหน้าที่ลงทะเบียน ต้อนรับ จัดอาหารว่างเครื่องดื่ม ติดตั้งควบคุมเครื่องเสียง พร้อมทั้งอำนวยความสะดวก ในงานวันคล้ายวันพิราลัย 2566
19 มกราคม 2566